One word substitute

 One word substitution with Gujarati meaning.

One word substitution with Gujarati meaning
One word substitute. 


List of one word substitution - Words used for person or people.

• A person found guilty(દોષિત) obey the court - Convict (ગુનેગાર ઠરેલ વ્યકિત/દોષિત)

• A person declared Innocent(નિર્દોષ) by the court - Acquit (નિર્દોષ ઠરાવવું)

• A person who leaves one's country to settle in another country - Emigrant (પરદેશમા કાયમી વસવા જનાર)

• A person who comes from another country - Immigrant (બીજા દેશમાંથી આવીને વસનાર)

• A person of extraordinary(અસાધારણ) talent(પ્રતિભા) - Genius (પ્રતિભાશાળી)

• A person who is extremely(અત્યંત/ખૂબ) rich(ધનવાન) - Millionaire (કરોડપતિ)

• An unmarried(અપરણીત) man - Bachelor (કુુંવારો)

• A woman who has not married - Spinster (કુંવારી કન્યા)

• A person who sacrifice for noble cause - Martyr (બલીદાન આપનાર/શહીદ)

• A person who loves one's country - Patriot (દેશભકત)

• A person who betrays(વિશ્વાસઘાત) one's country - Traitor (દેશદ્રોહી) 

• A person whose wife is dead - Widower (વિધુર)

• A woman whose husband is dead - Widow (વિધવા)

• A person who live on vegetables - Vegetarian (શાકાહારી) 

• A person who knows many languages - polyglot/multi-linguist (બહુભાષી)

• One who is unable to pay this debt(દેવું) - Insolvent (દેવુ ચુકવવામાં અસમર્થ/નાદાર)

• A person who is banished(દેશનિકાલ) from one's country - Exile (શિક્ષાત્મક પગલાં દ્વારા કોઈ વ્યકિતનો દેશમાં આવવા પર પ્રતિબંધ મુકવો/દેશવટો)

• A person who sees only the dark side of things - Pessimist (નકારાત્મક બાબત જોનાર/નિરાશાવાદી)

• A person who see the bright side of things - Optimist (હકારાત્મક બાબત જોનાર/આશાવાદી)

• A person run away to escape the law - Fugitive (કાયદા થી બચવા ભાગીજનાર/ફરાર)

• A person who writes in newspaper - Journalist (પત્રકાર)

• A person who collects the news for the newspaper - Correspondent (સંવાદદાતા)

• A person who regularly writes about various articles in newspaper - Columnist (કટારલેખક)

• A person who hates women - Misogynist  (સ્ત્રીજાતી પ્રત્યે નફરત કરનાર)

• A person who hates marriage - Misogamist (લગ્ન વિરોધી) 

• A person who does not believe in God - Atheist (ઈશ્વરમા ન માનનાર/નાસ્તિક)

• A person who believe in God - Theist (ઈશ્વર મા માનનાર)

• A person who always thinks of himself - Egoist (અહંકારી) 

• A person who loves mankind and helps other - Philanthropist (પરોપકારી)

• A person who hates mankind - Misanthrope (માનવતા પ્રત્યે અણગમો બતાવનાર)

• A person who gives financial support - Patron (આર્થિક સહાય પુરી પાડનાર/આશ્રયદાતા) 

• A person who never drinks wine or alcoholic drinks - Teetotaller (માદક દ્રવ્યનો ત્યાગ કરનાર)

• A person who devotes(અર્પણ કરવું) himself to god or somebody - Devotee (ભક્ત)

• A person who walks on foot - Pedestrian (પગપાળા જનાર વ્યક્તિ/પદયાત્રી) 

• A person who rides on horse - Cavalier (ઘોડેસવાર)

• A person with whom you work - Colleague (સાથીદાર/સહકર્મી)

• A person who spends money extravagantly(અતિરેક ખર્ચ) - Spendthrift (આડેધડ ખર્ચ કરનાર/ઉડાઉ)

• A person who loves money for it's sake and spends very little - Miser (કંજૂસ)

• A person who talks too much - Garrulous (વાતોડિયું)

• A person who over eats - Glutton (ખાઉધરું)

• One who believes in peace - Pacifist (શાંતિવાદિ)

• One who pleads(દલીલ કરવી) for equal right and welfare of women - Feminist (નારીવાદિ)

• One who believes in philosophy of eat, drink and be marry - Epicurean (સુખનો શોખીન)

• One who loves books - Bibliophile (પુસ્તકોનો સંગ્રહ કરનાર/ પુસ્તક પ્રેમી)

• One who delights in inflicting pain one other - Sadist (બીજાને દુઃખ આપીને આનંદ મેળવનાર)

• One who collects stamps - Philatelist (સ્ટેમ્પ, ટપાલ ટિકિટ સંગ્રહ કરનાર)

• One who is free from national prejudices(પૂર્વગ્રહ) - Cosmopolitan (અનેકરાષ્ટ્રી / વિશ્વનાગરીક)

• One who is too fond(પ્રેમાળ) of wife or cannot live without wife - Uxorious (વહુઘેલો)

• One is fond of company - Gregarious (ટોળામાં વસનારું)

• One who is very talkative - Loquacious (વાતોડિયું)

• One who makes a show of book learning - Pedant (વિદ્વાન હોવાનો ડોળ કરનાર)

• One who believes in the total abolition(નાબૂદ) of war - Pacifist (શાંતિવાદિ)

• One who excels(ઉત્તમ) in many things - Versatile (ઘણા વિષયોમાં નિપુુણ/બહુમુખી)

• One who is courteous(નમ્ર) and attentive(વિનયી) to women - Chivalrous (મહિલાઓ ને આદર આપનાર/શૂરવીર)

• One who prepares the designs of building - Architect (સ્થપતિ)

• One who sells spectacles(ચશ્મા) - Optician (ચશ્મા બનાવનાર/વેચનાર)

• One who entertains guests - Host (યજમાન/આતિથ્ય કરનાર)

• One who believes easily - Credulous (સરળતાથી માની લેનાર/વિશ્વાસપાત્ર)

• One who easily be fooled(મૂર્ખ) - Gullible (સરળતાથી છેતરાય તેવું/ભોળું)

• One who can use both hands equally well - Ambidextrous (બેય હાથ વાપરવામાં સક્ષમ)

• One who is unable to read and write - Illiterate (અભણ)

• A man who eats human flesh(માંસ) - Cannibal (આદમખોર/સ્વજાતિ માંસભક્ષક)

• A person who is hard to please - Fastidious (કઠોર/ખૂબ સચેત)

• A person who practices severe(સખ્ત) austerity(સાદાઈ) - Ascetic (સંન્યાસી)

• A person with narrow minded religious views - Bigot (ધર્મચુસ્ત વ્યકિત)

• A person who dies without making will(વસિયતનામું) - Intestate (બિનવસિયતી)

• A person who is lining in the same age - Contemporary (સમકાલીન/સમાન વયનું)

• A person who suffer from mental disorder - Neurotic (જ્ઞાનતંતુના રોગની અસરવાળું)

• A merchant who sells cloth - Draper (કાપડનો વેપારી)

• A merchant who sells food and household requirements - Grocer (કરિયાણાનો વેપારી)

• A short tempered(ક્રોધીલા સ્વભાવનું) wife - Shrew (કર્કશા/કજીયાળી સ્ત્રી) 

• A woman having masculine features - Amazon (મરદાની વાળી સ્ત્રી/ રણચંડી)

• A person who in charge of horses - Groom (અશ્વપાલ/તબેલાનો રખેવાળ)

• A person one confides in - Confidant (વિશ્વાસું)

• One who breaks images - Iconoclast  (મૂર્તીપૂજા વિરોધી)

• One who enterprises in business - Entrepreneur (નવું સાહસ કરનાર)

• One who examines account - Auditor (હિસાબનીશ)

• One who first attacks on the country or enemy - Aggressor (પહેલા હુમલો કરનાર)

• One who is satisfied with one's achievements - Complacent (આત્મસંતોષી)

• One who robs(લૂટવું) the ships in the sea - Pirate (ચાંચીયા/સમુદ્રી લૂૂટારા)

• One who robs on the highway - Highwayman (વાટમારુ/ રસ્તા પર મુસાફરોને લૂંટનાર)

• One who makes dictionary - Lexicographer (કોશકાર)

• One who is highly refined - Elite (સમૂહ/સમાજમાં સર્વોતમ વ્યકિત) 


One word substitute One word substitute Reviewed by Author on May 05, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.